5.243.000 ευρώ, περίπου το χρέος του Δήμου Κοζάνης προς την ΔΕΥΑΚ. Αυτά είναι, σε αριθμούς, τα χρέη, ανά Νομικό Πρόσωπο.

Φορέας

Δήμος Κοζάνης 1.135.000 ευρώ

Κοινωφελή Επιχείρηση Μέριμνας & Πρόνοιας 225.000 ευρώ

ΟΑΠΝ 1.879.000 ευρώ

ΔΗΠΕΘΕ 1.404 ευρώ

Α’θμια Σχολική Επιτροπή 640.000 ευρώ

Β’/θμια Σχολική Επιτροπή 1.362.900 ευρώ

Σύνολο: 5.243.304 ευρώ