Όπως αναφέρει πολίτης στο kozan.gr: “Παλιός λάκκος, στο δρόμο Ρυμνίου προς Γούλες, “κατέβασε” νερό, με κίνδυνο μονάδα με ζώα να πλημμυρίσει. Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει ούτε γεφυράκι”.