Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λιβαδερό και στο Τρανόβαλτο θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 μία ώρα αργότερα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.