Στο 0 η θερμοκρασία στην Κοζάνη σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο.