Στα λευκά ντύθηκε ο Πολύμυλος Κοζάνης. Σημερινές, πρωινές, φωτογραφίες.