Ώρα 22:00. Στους -2 βαθμούς η θερμοκρασία στην Κοζάνη, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο δίπλα στο Δημαρχείο.