Στα μετεωρολογικά ρεκόρ του 2021, στις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, η Δ. Μακεδονία.