ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

Εταιρεία: ΑΡΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Πόλη: Κοζάνη

Απασχόληση: Πλήρης

Η ΑΡΓΩ Α.Ε ζητά εξωτερικό πωλητή λιπαντικών για τη Δυτική Μακεδονία, με απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις λιπαντικών.
Προσόντα υποψηφίου:
 Προϋπηρεσία στις πωλήσεις λιπαντικών.
 Ηλικία άνω των 30 ετών.
 Εκπαίδευση: δευτεροβάθμια και άνω.
 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 Γνώση Η/Υ (Μs Office).
 Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 Επαγγελματισμός και διάθεση για εργασία.
 Συστατικές επιστολές απαραίτητες.
Παροχές:
 Ανταγωνιστικός μισθός και bonus, πλήρης ασφάλεια.
 Εταιρικό κινητό και κάλυψη εξόδων μετακίνησης.
 Ευχάριστο κλίμα εργασίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο email:

[email protected]