Με την 513/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κοζάνης λήφθηκε απόφαση «κατάργησης» του ειδικού τέλους 80% επί της κατανάλωσης νερού το οποίο ενσωματώνεται στις νέες αυξημένες τιμές και γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής μονάδας (€/m3). Έτσι διαπιστώνεται ότι παρά την «κατάργηση» του ειδικού τέλους με τις νέες αυξημένες τιμές η αύξηση της τιμής ανά κυβικό αυξάνεται κατά 11% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντιλαμβανόμενοι και συμμεριζόμενοι την οικονομική κατάσταση πολλών συμπολιτών μας (και λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης) είμαστε κάθετα αντίθετοι σε μια τέτοια λογική η οποία σαν μοναδικό της αποτέλεσμα θα έχει την οικονομική αφαίμαξη των συμπολιτών μας.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ εμπαιγμό την απόφαση αυτή και είμαστε ΚΑΘΕΤΑ αντίθετοι σε τέτοιου είδους αποφάσεις.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν σας παρακαλούμε για την αναβολή της συζήτησης του θέματος την Δευτέρα 24-01-2022 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση όλοι οι πρόεδροι και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων επί το θέματος.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ