Οι παρατεταμένα χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών ακόμη και κάτω από τους -10°C οδήγησαν στη δημιουργία πάγου στην επιφάνεια της λίμνης Μικρής Πρέσπας. Χθεσινές φωτογραφίες του συμπολίτη μας από την Κοζάνη Σάκη Αναστασόπουλου.