Σήμερα, την 4η-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου, 167 του Ν. 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α΄55/11.03.2020) και ύστερα από τη με Αριθ. Πρωτ. 16975/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Π.Σ., συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (δια περιφοράς).

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου ενημέρωσε το Σώμα πως έφυγε από την ζωή χθες τα ξημερώματα ένας επιφανής Δυτικομακεδόνας, εκ μητρός.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης.

Μία εμβληματική προσωπικότητα ως Ανώτατος Δικαστικός, υπηρέτησε και στην Κλεισούρα Καστοριάς ως ειρηνοδίκης.

Ακέραιος θεσμικά κατέχοντας το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, σε μια κρίσιμη περίοδο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά του.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας

αποφάσισε ομόφωνα

την Έκδοση Ψηφίσματος που έχει ως εξής:

  • Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
  • Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το παρόν ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 17/22

 

 

 

Ο Γραμματέας                                                      Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Γεώργιος Χριστοφορίδης                                   Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου