Άλλη μια επιτυχημένη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας από την Τράπεζα Αίματος του ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ¨, πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 22/2 το πρωί, στο Ορ. Νοτίου Πεδίου.