“Ντυμένο στα λευκά” το Λιβαδερό του Δήμου Σερβίων. Σημερινές, πρωινές, φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι της Μ. Γκουτζιομήτρου.