Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Special Olympics Hellas.