Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα,  παράταση ισχύος του από 12-11-2015 ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής μίσθωσης ακινήτου για το αναψυκτήριο αποφάσισε, την Πέμπτη 17/2/2022, το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης. Επιπροσθέτως στο συμφωνητικό της παράτασης αποφάσισε να προστεθεί ο όρος με τον οποίο η μισθώτρια εταιρεία και ο ομόρρυθμος εταίρος αυτής ατομικά θα αναγνωρίζουν την υφιστάμενη έως τώρα οφειλή που προέρχεται από μισθώματα, και θα δεσμεύονται για την εξόφλησή της τμηματικά, με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης αυτών και τη διακοπή τυχόν παραγραφής. Συγκεκριμένα, προστέθηκε ο όρος σύμφωνα με τον οποίο θα αναγνωρίζεται ότι η οφειλή της ως άνω μισθώτριας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 109.582,63 €. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνη – Τόπος να Ζεις Ε. Κουτσοσίμος.

kozan.gr