Εικόνες από την κεντρική πλατεία και τα μαγαζιά στο κέντρο της Κοζάνης.