Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

 1. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε.
 2. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη.
 3. Επέκταση – χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σερβίων.
 4. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.
 6. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.
 7. Εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου για την διαχείριση ταμειακών λογαριασμών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 8. Περί παροχής εξουσιοδότησης για την μεταφορά του ποσού της δωρεάς της Άννας Θεοφύλάκτου (στη μνήμη της Ζαχαριάδου Πολυξένης) από το Δήμο Σερβίων στον Δήμο Βελβεντού.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ή μη ανεμογεννητριών στα Πιέρια όρη και στο όρος Τίταρος.
 10. Υποβολή αιτήματος εξαγοράς εκτάσεων προς την Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης στις οποίες υφίστανται δεξαμενές ύδρευσης, υδρευτικές γεωτρήσεις και πηγές  του Δήμου Σερβίων.
 11. Μακροχρόνια εκμίσθωση του αριθ. 96 Δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 12.750 τ.μ στη θέση «Βαθύλλακος»  του πρώτου αναδασμού αγροκτήματος  Κοινότητας Πλατ/τος για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
 12. Περί ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης με ιδιωτική.
 13. Έγκριση εγγραφών των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ