Στις 25-02-2022 επισκέφθηκαν τα Γραφεία της ΔΕΤΗΠ και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ κ. Καρακασίδη Δημήτρη και τον Προϊστάμενο του τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης κ. Λάζογλου Κων/νο για την λειτουργία της επιχείρησης.

Στην συνέχεια ξεναγήθηκαν στον κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΤΗΠ με το ενδιαφέρον να εστιάζεται μεταξύ άλλων στη δεξαμενή αποθήκευσης θερμικής ενέργειας.

Έχοντας αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις για την όλη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, τα στελέχη της δημοτικής επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πρίστινα – Termokos, ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την φιλοξενία που τους παρείχαν.