Προκειμένου να αυξηθούν τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης με Διαλογής στην Πηγή και οι Δήμοι να μπορέσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση αυτή,επιστρέφονται στους Δήμους τα έσοδα που είχε η ΔΙΑΔΥΜΑ από τις πωλήσεις των ανακυκλώσιμων υλικών του έτους 2021. Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται αναλυτικά στοιχεία και υπολογίζεται το ποσό επιστροφής ανά Δήμο για το 2021.