Ώρα 10:00 π.μ.. Βίντεο από την περιοχή του ΟΣΕ στην Κοζάνη.