Ώρα 11:50 π.μ.. Η κατάσταση στο δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαίδα.