Έτσι κόβουν το “γλυκό”, με χιόνι, στη Βλάστη Εορδαίας. Το βίντεο είναι του Δ. Τζαντζάρη