ΚΟΖΑΝΗ (Παπαβασιλείου): Κυριακίδης, Κατσουλίδης, Παπαργυρίου, Ρογγότης, Σερσέμης, Μπακάλης, Ψιάνος, Ιορδανίδης, Καραγιάννης, Πάλλας, Κωστούλας.
Αναπληρωματικοί: Μπίκος, Τσώτσος, Αρσενίδης, Ντούκα, Κρυεμάδι, Καλαϊτζής, Μπίντσης, Μωϋσιάδης, Μαυροματίδης.
Βασικός για πρώτη φορά ο Βασίλης Πάλλας στη θέση του Μαυροματίδη που συνήθως ξεκινάει. Απουσιάζει ο Πιρίτζαους με 4 κίτρινες και στην θέση του αγωνίζεται ο Σερσέμης.