Η εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών Γραμμών Κοζάνης Α.Ε. , μετά την ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης που αφορά την μετάθεση της ώρας έναρξης των μαθημάτων , ενημερώνει τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι για την ημερομηνία 2/3/22  τα πρωινά  σχολικά δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν δύο(2) ώρες αργότερα από αυτή που ισχύει.