Ώρα 23:50. Βίντεο με την κατάσταση του δρόμου έξω από το γήπεδο του Βατερού Κοζάνης