Κοζάνη, ώρα 06:00 π.μ… -1 η θερμοκρασία, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο Κοζάνη