Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, προκηρύχθηκε, από την Εγνατία Οδό, το έργο της κατασκευής Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή της αρτηρίας της νέας Επαρχιακής Οδού, που εντάσσεται στον οδικό άξονα Καστοριάς – Πτολεμαΐδας και βρίσκεται στα Διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς και Φλώρινας και απολήγει στα όρια του νομού Κοζάνης. Η αρτηρία έχει μήκος 10,40 χλμ. περίπου και συνολικό πλάτος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 8,0μ., περιλαμβάνοντας, μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ.. Σε περιοχές με κλίση ανωφέρειας μεγαλύτερη του 6%, προστίθεται λωρίδα βραδυπορείας πλάτους 3,5μ. για την κίνηση των βαρέων οχημάτων. Στα πλαίσια κατασκευής της αρτηρίας προβλέπεται και η κατασκευή:

τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων:

της σήραγγας Κλεισούρας, διπλής κατεύθυνσης μήκους 1.365μ, με σήραγγα διαφυγής 1.383μ., σε ιδιαίτερα ορεινό ανάγλυφο

μίας (1) γέφυρας (ρέματος Κωτούρη), μήκους 34,60μ περίπου,

τεσσάρων (4) Κάτω Διαβάσεων

δυο κτιρίων στα μέτωπα της σήραγγας

καθώς και η πλήρης αποκατάστασης των συνδέσεων υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου

Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 57.320.160 Ευρώ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/04/2022

kozan.gr