Έγραψε πάλι χθες ο Πρωθυπουργός μας στη Βουλή. Ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστικό καύσιμο δήλωσε και εξήγησε ότι είναι άλλο να συνεισφέρει σταθερά ο λιγνίτης στην παραγωγή ρεύματος και άλλο να χρησιμοποιείται για ορισμένες ώρες μία λιγνιτική μονάδα ως στρατηγική εφεδρεία της χώρας. Αυτά σε αντίθεση πάντα με ότι κάνουν τα υπόλοιπα απολίτιστα και τοξικά ευρωπαϊκά κράτη μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Γερμανία.
Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς δέσμιος των συμφερόντων του αερίου. Είναι τόσο φανατικός εχθρός των λιγνιτικών μονάδων, των περιοχών που διαθέτουν λιγνίτες και κατ’ επέκταση των κοινωνιών που στηρίζονται στην εκμετάλλευσή τους ώστε προτιμά να θυσιάσει την ευημερία όλου του λαού του παρά να υποχωρήσει και να παραδεχθεί τις τραγικές επιλογές του. Δεν ορρωδεί ούτε μπροστά στον οικονομικό Αρμαγεδδώνα που έρχεται και θα βυθίσει στη φτώχεια μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας μας, εξαιτίας της εμμονής του να καταστρέψει κάθε τι που έχει δημόσιο χαρακτήρα και προσφέρει δωρεάν ή φθηνές υπηρεσίες στους καταναλωτές.