Μια βόλτα στα χιονισμένα βουνά του Βερμίου και στα παρχάρια Αγίου Δημητρίου Ελλήσποντου Κοζάνης.