Την Τρίτη 01/03/2022 έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εργασίας στο Γραφείο του Προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζου Ανδρέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Γιώργου Αμανατίδη, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής του και των όσων συμφωνήθηκαν στους Πύργους με την παρουσία και ενδιαφερόμενων αγροτών από το Μεσόβουνο και τα Κομνηνά.

Συμμετείχε επίσης η προσωρινή διοίκηση του νεοσύστατου Αγροτικού Συλλόγου Βερμίου που έθεσε κρίσιμα ζητήματα της περιοχής για τα οποία παρασχέθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις.

Ειδικότερα:

  1. Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζος δεσμεύτηκε να καταβάλλει τα ποσά που αφορούν στο γνωστό ως «προανθικό στάδιο» αμέσως μετά την έγκριση του Φακέλου Γνωστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.).
  2. Ζητήθηκε η αναπροσαρμογή τιμών στα επιδοτούμενα αντιχαλαζικά δίχτυα λόγω ανατιμήσεων.
  3. Προτάθηκε η αναπροσαρμογή του Κανονισμού αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ προκειμένου να είναι επίκαιρος και δίκαιος π.χ. θέματα εισφορών ανά καλλιέργεια, ανά στρέμμα και περιοχή, περιφερειοποίηση των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων, μείωση του ποσοστού παρακράτησης, εκτιμώμενη ποσότητα παραγωγής ανά στρέμμα για ασφάλιση, τροποποίηση ορίου καύσωνα και θεμάτων προανθικού σταδίου.
  4. Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τα ποσά που καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός, επιπρόσθετα των πόρων του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε οι αγρότες μας να αποζημιώνονται έγκαιρα και δίκαια.

«Το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση ήταν πολύ καλό. Αποκτήθηκε συναντίληψη και εμπιστοσύνη σ’ ένα περιβάλλον όπου η κάθε πλευρά ανέπτυξε ελεύθερα τις απόψεις της. Πάγια θέση της Κυβέρνησης και του ΕΛΓΑ αποτελεί η υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών μας».