Η κατανομή των κρουσμάτων, ανά δήμο, σε όλη την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, μέχρι και τις 2/3.