Αντιπαράθεση στη σημερινή συνεδρίαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σημειώθηκε μεταξύ του Προέδρου Μ. Μακρυγιάννη και του μέλους της αντιπολίτευσης Η. Κάτανα, όταν ο τελευταίος επέρριψε ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή για τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρούνται σε ό,τι αφορά τη συντήρηση της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων, παρατείνοντας και την ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών από το σημείο, με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών κι από τις δύο πλευρές της. Δείτε τι συνέβη: