Ώρα 08:20 π.μ…Πρωινές εικόνες από δρόμους της Κοζάνης.Βίντεο αναγνώστη