Ώρα 04:30 – 05:00: Βίντεο αναγνώστη από την κατάσταση των δρόμων στην πόλη της Κοζάνης.