Ώρα 07:00 π.μ.: Η κατάσταση των δρόμων στην πόλη της Πτολεμαίδας. Βίντεο αναγνώστη