Η κατάσταση σε διαφόρους δρόμους στην πόλη της Κοζάνης. Βίντεο αναγνώστη.