Από Φροντιστήριο Μ.Ε. (με σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, διαδραστικούς πίνακες ,Η/Υ κάμερα, internet,και κλιματισμό σε κάθε αίθουσα, ανεξάρτητη είσοδο στο χώρο του φροντιστηρίου,χωρίς κοινόχρηστα και γενικά μικρό ενοίκιο) ζητούνται εκπαιδευτικοί- συνεργάτες- συνέταιροι για το 50% ( ή και παραπάνω) της Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε)  που το διαχειρίζεται. Επικοινωνία:

ΤΗΛ            6945583101
 email:         [email protected]