Από της Ιεράς και Τιμίας Άκανθας εκ του Τιμίου Στεφάνου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και των Ιερών λειψάνων

Α) του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου,

Β) των Αγίων Θεοστεπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κων/νου και Ελένης και

Γ) του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Τα Ιερά λείψανα θα παραμείνουν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σκήτης έως την Κυριακή του Θωμά.