Επανεκκίνηση των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας της κοινότητας Μικροβάλτου, μετά τη διακοπή πλέον των πέντε μηνών της χειμερινής περιόδου, είχαμε από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας (11/4/22).

Με μια διαμορφωμένη μέχρι τότε κατάσταση, με δυσκολίες πρόσβασης από την πλατεία που ταλαιπώρησε αρκετά τους κατοίκους του χωριού. Θεωρούμε  ότι η εκκίνηση των εργασιών από τα μέσα Οκτωβρίου 2021 θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αφού στην ουσία οι εργάσιμες μέρες που αξιοποιήθηκαν από τότε (μέχρι 11/4) δεν ξεπέρασαν τις 10-15…

Ελπίζουμε ότι το προσεχές διάστημα θα επιταχυνθούν οι εργασίες, ώστε το έργο να παραδοθεί στο συμβατικό χρόνο αποπεράτωσής του.

Επιπλέον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και μια σοβαρή εκκρεμότητα, αφού δεν έχουν προχωρήσει  από τη ΔΕΔΗΕ οι εργασίες μετακίνησης του μετασχηματιστή που βρίσκεται πλέον, με τα δεδομένα της διάνοιξης της πλατείας, σε σχετικά κεντρικό σημείο (φωτογραφία 18/4). Μετακίνηση που ασφαλώς θα πρέπει να γίνει επειγόντως στην παρούσα φάση (παράλληλα με 1-2 κολόνες).

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο είναι ενταγμένο  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινου Ταμείου. Ο Δήμος Σερβίων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 7035/2.12.2019  του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  η υποβολή της σχετικής πρότασης εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων στη συνεδρίαση της 18ης.5.2020. Τον Σεπτέμβριο 2020 η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργείο για να ακολουθήσει η διενέργεια του διαγωνισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή της πρότασης από το Δήμο Σερβίων βασίστηκε στην υπ/αριθμ. 9/2010 μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας κοινότητας Μικροβάλτου Δήμου Σερβίων» που είχε συνταχθεί με μέριμνα του πρώην Δήμου Καμβουνίων από το 2009 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Μελετητής του έργου της είναι η αρχιτέκτονας Γεωργία Ευαγ. Καβουρίδου (καταγωγή από Μικρόβαλτο). Η μελέτη επικαιροποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερβίων ώστε να ικανοποιεί τις τρέχουσες οικονομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 243.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και χρηματοδοτείται με το ποσό των 169.126,40€ από το «Πράσινο Ταμείο» και με το ποσό των 73.837,60€ από ιδίους πόρους του Δήμου Σερβίων.

Ο χρόνος περάτωσης του έργου καθορίστηκε στις 240 ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

mikrovalto.gr

20220418 134307

Η αρχιτεκτονική κάτοψη της πλατείας από τη μελέτη του έργου

view μελέτης πλατείας Μικροβάλτου 1