Πλέον εδώ και αρκετό διάστημα το θέμα με τα αδέσποτα, τα οποία κάποιοι ανεγκέφαλοι έχουν αμολύσει στο Μαυροδένδρι, δημιούργησαν αυτή την εικόνα με αρκετά κουτάβια και έπεται συνέχεια αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από τον Δήμο Κοζάνης (στειρώσεις, κυνοκομείο κλπ) ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν καταστροφές ζωικού κεφαλαίου και τέλος εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους του Μαυροδενδρίου.

Κ. Περτσινίδης