Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων σχολικού έτους
2021- 2022.
Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια της Π.Ε. Κοζάνης που επιλέχτηκαν να συμμετέχουν.