Την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 19:30 θα συνεδριάσει (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους της Κοινότητας Πολυρράχου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Κοινότητα Πολυρράχου».
 2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2022.
 4. Περί εξουσιοδότησης των Προέδρων των Κοινοτήτων ως υπολόγων – διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού (πάγιας προκαταβολής) στην Εθνική Τράπεζα
 5. Έγκριση και ορισμός ειδικής επιτροπής επιλογής βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΕΦΟ του Δήμου Σερβίων
 6. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Καστανιάς.
 7. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης του αριθ, 78 Δημοτικού τεμαχίου έκτασης εμβαδού 14.000 τ.μ στη θέση «Βαθύλλακος» αγροκτήματος Κοινότητας Πλατανορέματος.
 8. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης του αριθ, 57 Δημοτικού τεμαχίου έκτασης εμβαδού 10.000 τ.μ στη θέση «Ιτιά» αγροκτήματος Κοινότητας Σερβίων.
 9. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης του αριθ, 96 Δημοτικού τεμαχίου έκτασης εμβαδού 12.500 τ.μ στη θέση «Νταούτ Γούρνα» αγροκτήματος Κοινότητας Σερβίων.
 10. Περί βραχυχρόνιας εκμίσθωσης του αριθ, 78 Δημοτικού τεμαχίου έκτασης εμβαδού 14.000 τ.μ στη θέση «Ιτιά» αγροκτήματος Κοινότητας Σερβίων.
 11. Περί εκμίσθωσης κυλικείου παιδικής χαράς στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Σερβίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ