Ώρα 12:20 μ.μ.. Εικόνες από το προσκύνημα τoυ Επιταφίου στον Αγ. Κωνσταντίνο στην Κοζάνη