Σας κοινοποιούμε φωτογραφίες από τους αναδιαμορφωμένους χώρους της νέας εισόδου στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης επί της οδού Κ. Μαματσίου, όπου μεταφέρθηκε από σήμερα η κεντρική πύλη εισόδου και γίνονται πυρετωδώς εργασίες για τη διαμόρφωση των νέων χώρων, με τη μετακίνηση των ISOBOX, προκειμένου να στεγαστούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Έλεγχος – security
  2. Έλεγχος – προδιαλογή
  3. Χώροι αναμονής ασθενών και συνοδών για προφύλαξή τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
  4. Χώρος δειγματοληψίας ελέγχου COVID-19

Συνεργεία της κατασκευαστικής εταιρείας σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, δουλεύουν συστηματικά για την αποκατάσταση του εξωτερικού χώρου και τη διευκόλυνση πρόσβασης των πολιτών.