Μια πολύ καλή, βιώσιμη και εφικτή λύση στο πρόβλημα της συρρίκνωσης των πόλεων της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας λόγω της βίαιης απεξάρτησης από τον λιγνίτη θα ήταν η μετεγκατάσταση και συνένωση της Πτολεμαΐδας με την Κοζάνη! Έτσι θα μειωνόταν το κόστος της τηλεθέρμανσης, της δημιουργίας νέου νοσοκομείου και των άδειων διαμερισμάτων και καταστημάτων στις δυο πόλεις. Το νέο όνομα της πόλης θα μπορούσε να είναι Κοζαναΐδα. Λύσεις υπάρχουν…δίκαιες και βιώσιμες, αλλά κάποιοι κωφεύουν!!