Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλα τα μέλη του Συλλόγου Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών Γρεβενών, ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κατάθεση των αιτήσεων πληρωμής της ενίσχυσης λόγω
Covid19.Η ενίσχυση αφορά τους παραγωγούς Λεβάντας που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το
έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία που δηλώνουν το ΟΣΔΕ.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ