“Στράβωσε” το φανάρι στον κόμβο της Ασβεστόπετρας. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση.