Κουλουράκια μοίρασε, στην κεντρική πλατεία, η ομάδα μεγάλων Oδηγών Τ.Ε. Κοζάνης με αφορμή τη γιορτή της μητέρας .