Νέες προθήκες για τη διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών απέκτησε το Οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου του Δήμου Γρεβενών και γι’ αυτό παρακαλούνται οι συγγενείς-οικείοι των θανόντων να μεριμνήσουν άμεσα για την ορθή τοποθέτηση των οστεοθηκών των προσφιλών τους προσώπων στα κατάλληλα σημεία που δημιουργήθηκαν εντός του χώρου.