Αυτή είναι η κατάσταση της ελληνικής σημαίας στο Στρατιωτικό γήπεδο Κοζάνης. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για να την αλλάξει αλλά είναι πραγματικά ντροπή να ανεμίζει σε αυτή την κατάσταση.